View Single Post
Sitat av robhol Vis innlegg
Vi vet tvert imot svimlende mye om hvordan vi ble til. Det er bare ikke et veldig tilfredsstillende svar hvis man hadde sett for seg at alt skal gi mening på samme måte som en oppdiktet historie. Premisset ditt antar at det finnes en "mening", og jeg er spent på hvordan du skal kunne vise det. Det er heller ikke noen automatikk i at mer rasjonalitet gir mindre kreativitet, så vidt jeg vet. At folk blir mer ulykkelige som ateister ville jeg gjerne sett en kilde på - utover at de stadig må hanskes med religiøse mennesker.
Vis hele sitatet...
På hvilken måte kan du påvise at måten vi ble til på er sann? I bunn og grunn er det en teori som i utgangspunktet aldri har blitt bevist. Det er mye informasjon som kan sikte til at det er sant. Men teorien om big bang er imidlertid bare en teori, det er aldri noe som kan ha blitt vitenskapelig bevist. Hvordan er den mer sann enn å tro at det finnes en høyere makt?

Jeg sier dette fordi det er viktig å putte andres synspunkter i perspektiv og la andre beholde sine behov. For the record, så er jeg ikke religiøs, foruten om at jeg ikke mener det er et svar som er endelig og at verden er så svartmala som de fleste tror den er.


Sitat av robhol Vis innlegg
Om du spør en "100% ateist" spørsmål om bevissthet, universet og meningen med det hele, gir det veldig lite nyttig informasjon uansett hva du prøver å formidle - fordi du har stoppet en tilfeldig fyr på gata og grillet ham om ting som han sannsynligvis ikke har spesielt peiling på. Til tross for det vil svarene nok være bedre enn "Gud gjorde det". Standarden for kritisk tenkning og vitenskapelig bakgrunn er ikke veldig høy, men dårlig stilt er det ikke.
Vis hele sitatet...
Trenger ikke nødvendigvis være en tilfeldig fyr på gata? Det kan godt være en nær kontakt du har vokst opp med siden du var liten. Det er irrelevant uansett.

Poenget her er at om du ville spurt en som blindt tror på vitenskap og ingenting annet, så ville du møtt veggen ganske så fort. På samme måte, så ville du møtt veggen ganske så fort med en gang du hadde spurt en kristen som blindt tror på kristendom og ingenting annet. Og på samme måte som en muslim som tror på islam og ingenting annet.

Så kan du spørre hva poenget mitt her er. Og det er simpelthen at om religionen hadde forsvunnet, så hadde du sett at verden ikke nødvendigvis hadde blitt noe bedre. Fordi alle de menneskene som er involvert i en religion, de har et behov de må opprettholde. Om det er fordi de er ute etter mening, behov for å delta sosialt, ute etter en spirituell opplevelse, eller hva det skulle være. Har de et behov som går ovenfor den rasjonelle tankegangen. Akkurat som at de som blindt tror på vitenskap, er i utgangspunktet irrasjonelle, fordi de baserer sitt synspunkt som stammer fra én teori (i konteksten av skapelsen av universet).

Sitat av robhol Vis innlegg
Det du sier om å utelukke og skyve vekk spørsmål er skivebom, fordi vitenskap handler om spørsmålene vi ikke kan besvare. "Troen på vitenskap" er helt legitim, du bare vet ikke hva du snakker om. Vitenskap handler om å skille mellom det vi vet og ikke vet, og å tilegne seg ny kunnskap på riktigst mulig måte. Noen ting kommer vi sannsynligvis ikke til å få vite, men å takle det er, for å si det rett ut, en del av å vokse opp.
Vis hele sitatet...
Hvis vitenskapen omhandler det å svare på hva vi ikke vet, hvordan har det seg da at det er spørsmål vi aldri vil kunne svare på? Der har du jo et svakt ledd i hele konseptet. Mennesker som er ute etter en sannhet, et svar. Vil aldri kunne tilegne seg vitenskap på samme måte som den 100% ateisten, fordi det er spørsmål som aldri blir besvart.

På samme måte, så vil aldri den ateisten kunne finne svaret i en religion som blindt tror på det religionen sier, fordi den er for ulogisk og "irrasjonell" for ateisten. Ved å fjerne religion, så gjør du ikke annet enn å bare vente på at religionen oppstår igjen. Det blir bare kaos uansett.


Og til det at mennesker blir mer ulykkelige. Om du faktisk har satt deg inn i og forstått hvorfor vi har religion i utgangspunktet, så er det en form for sosial samhandling. Du må ikke sitte å tro at religion bare er en form for å forstå verden og være "delusional". Det faktum at man kollektivt tror på noe, og samme jobber for det samme målet er en form for sosial tilnærming. Det kan du argumentere med at vitenskap er også, men vitenskapen praktiserer ikke ritualer, dåp, seremonier, gudstjeneste etc.

Disse elementene er kritiske for at religioner blir opprettholdt. Dette er også noe vitenskapen aldri vil kunne gjøre, fordi det er ikke det den er lagd for i utgangspunktet. Derfor kan du ha kristne, hinduistiske, buddhistiske, jødiske og muslimske vitenskapsmenn og forskere, på samme tid som at de er ateister.

Om du ser på statistikken som ligger der ute, så er mennesker mer ulykkelige enn noen gang. Selvmordsraten er høyere enn noen gang. Folks valg av yrker er splittet mer enn noen gang. Den allmenne helsen er generelt dårligere enn den var før. Og det er selvfølgelig mange faktorer som spiller inn her, en god del er nok sosiale medier, teknologien og det faktum at verden blir mer depersonalisert og homogenisert. Her er det mange faktorer som kan bli diskutert, men å utelukke religion og livssyn fra en slik statistikk ville vært ignorant.

De aller fleste som sliter psykisk, sliter med å finne meningen med sitt eget liv. Hva er egentlig poenget? Hvorfor skaffe seg en jobb? Hvorfor leve? Hvorfor, i det hele tatt, gidde å gjøre noen ting? Jorda går jo til helvete uansett. Den håpløsheten og ensomheten folk føler på, ble i ulike grader, håndtert av religion i lang tid.

Til slutt vil jeg presisere at jeg ikke følger noen religion i det hele tatt, men simpelthen er ute etter at folk tenker seg et par minutter om før de bastant påstår at "verden blir mye bedre uten religion".