Tråd: Etizolam
View Single Post
Sitat av ToreTang Vis innlegg
Så hvem skader hun da i følge loven?
Kun seg selv, og set er ikke straffbart.
Vis hele sitatet...
Jo, det er det:
§ 24. Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke narkotika og å skaffe seg adgang til å få kjøpt slike varer under falske opplysninger, f.eks. om navn, bosted, sykdom eller sykdomstegn.

Slike midler må ikke anvendes til annet formål enn de er utlevert til, og må ikke uten lovlig hjemmel overdras til eller erverves av andre enn den som resepten eller rekvisisjonen er utstedt til. Resept eller rekvisisjon må ikke overdras til eller erverves av andre enn den de er utstedt til.

Legemiddelloven §24
Vis hele sitatet...
Sitat av ToreTang Vis innlegg
Legemiddelet er heller ikke reseptbelagt siden det ikke markedsføres i Norge.
Vis hele sitatet...
Jo, det er det:
§ 1. Definisjon av legemiddel

Med legemidler forstås stoffer, droger eller preparater som er bestemt til eller utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr, eller til ved innvortes eller utvortes bruk å påvise sykdom.
Forskrift om Legemiddelklassifisering §1
Vis hele sitatet...
Sitat av ToreTang Vis innlegg
Panoticon: kunne man teoretisk sett fått bot for da å bestille Strepsils, siden de inneholder ulovlige stoffer?
Vis hele sitatet...
Ja, det kan man. Se over, evnt.
§ 3. Definisjoner

Som narkotika regnes
a) stoffer, grupper av stoffer, droger, planter og sopper som er oppført i narkotikalisten, jf. § 4
b) salter, stereoisomere, estere og etere av stoffer og grupper av stoffer oppført på narkotikalisten, forutsatt at stoffene har, eller antas å ha, psykoaktiv effekt
c) blandinger (flytende, i fast form eller i gassfase) med innhold som nevnt i bokstav a) eller b).

Med psykoaktiv effekt menes effekt på sentralnervesystemet i form av stimulering eller nedstemthet med minst én av følgende virkninger: hallusinasjoner, forstyrrelser i motoriske funksjoner, tenkning, adferd, oppfattelse eller sinnsstemning.

Med blandinger menes oppløsninger, fortynninger, ekstrakter, konsentrater, tinkturer og produkter av enhver art, herunder farmasøytiske preparater, samt bearbeidede former av de aktuelle stoffer, droger, planter og sopper, forutsatt at bearbeidelsen ikke fører til en kjemisk endring av stoffene.
Narkotikaforskriften §3
Vis hele sitatet...