View Single Post
Selv har jeg alltid vært for aktiv dødshjelp dersom livskvaliteten til den aktuelle personen er så lav at det ikke ligger noen verdi for dem i å holdes i live.

Mener dog at dette kun bør forbeholdes de alvorlig syke som ikke kan få særlig mye mer positivt ut av det å leve lenger, og hvor smertene er større enn gleden av å leve.

Om jeg blir så syk, vil jeg selv ha muligheten til å avslutte livet mitt med verdighet, ikke skrikende og gråtende til jeg svimer av.