Tråd: LSD i posten
View Single Post
For 6 måneder siden bestilte jeg 10 tabs lsd for å bruke med noen av kompisene mine. Da jeg fikk brevet som inneholdt lsd'en merket jeg at tollvesenet hadde gått gjennom brevet(eller ikke?). På brevet var det et stempel på hvor det stod "åpnet for kontroll - Tollvesenet". Jeg ble umiddelbart paranoid og redd. Jeg åpnet brevet å så inni, der lå lsden i urørt tilstand. Måneder har gått siden og har aldri fått brev eller blitt oppringt av politiet. Hva skjedde her? Har tollvesenet ikke gått gjennom brevet i det hele tatt?