View Single Post
Dette syntes jeg ikke var greit, anmeld saken til politiet.