View Single Post
Victron Energy har ferdigbyggde switcher, og utsalg i Norge.
Utstyret blir brukt i hytter, bobiler, båter og andre steder det veksles mellom strømkilder.
Datasheet her Da trenger du bare 16A brytere på ledningene fra hvert hus