View Single Post
Det var det ja...
ivar_oslo's Avatar
Dette er en helt kurrant sak på høyspentnettet, da kraft kan hentes fra flere kraftverk. På lavspent? Da tenker jeg på nød-aggregat løsninger, hvor det produseres strøm inn på det ordinære ledningsnettet. Så det må finnes brytere som kan gjøre dette. Det som er viktig, er at begge kursene må være galvanisk adskilt til enhver tid, dvs. det må være umulig å koble til begge kildene samtidig. Enten en break-before-make bryter av passe størrelse, eller en mekanisk sperre som hindrer to brytere å være på samtidig.

Som andre nevner, skaff en elektrikker. Dette er ingen jobb for hjemme-elektrikkere. Jeg ville ikke gjort det selv engang.