View Single Post
Det var det ja...
ivar_oslo's Avatar
Det første du gjør er å snakke med fastlegen din om du bør søke uføretrygd. Deretter kontakter du veilederen din hos NAV og spør om du kan søke på ufør og beholde AAP. Får du ja begge steder, begynner du å søke og ber fastlegen om å utstede en attest.

Selv gikk jeg på AAP i hele 6 år!! før NAV anbefalte meg å søke. (Framgangsmåten kan ha forandret seg siden jeg søkte da).