View Single Post
Sitat av _abc_ Vis innlegg
What? Har jeg aldri hørt før. Stemmer virkelig det? Det er vel ikke brudd på noen slags regler å søke ufør? AAP er jo tidsbegrenset. Og noen lyter, skader eller plager er kroniske og vil aldri heles. Enhver søknad må vel behandles individuelt. Og skulle det være noe som mangler i en søknad om ufør så må de vel enten etterspørre mer dokumentasjon eller innkalle til møte eller samtale? Men at nav stopper AAP om folk søker uten å gjøre det i samråd med kontaktperson på nav høres merkelig ut. Nå har det jo skjedd mye merkelig på nav men det normale for folk på AAP som søker om ufør er at de beholder aap frem til det er kommet en vedtak på søknad om ufør. Det er vel også mulig å få avslag på ufør med likevel beholde aap til den går ut? Sålenge det er dokumentert at helsen ikke holder til jobb mener jeg?
Vis hele sitatet...
Skal man f.eks søke digitalt så må NAV åpne for det. Det jeg mener er man må søke ufør når NAV åpner for det hvis ikke blir det avslag. Man får 8 mnd AAP når man søker å NAV har åpnet for ufør.