View Single Post
Kan kort fortelle om min vei til uføretrygd.
Har siden starten av 2000 slitt med cluster hodepine og har årlig hatt flere lengre sykemeldinger på grunn av dette. 5-6 år før jeg ble ufør så begynte anfallene med hodepine å komme oftere og oftere, noe som førte til ennå flere sykemeldinger.

I en lengre sykemeldingsperiode så ønsket nav at jeg skulle gå 6 uker til utredning hos Frisk. Det som skjedde etter kurset hos Frisk var at de sendte en rapport til nav der de mente at det ikke ville ha noe å si for min arbeidsevne hvor jeg jobbet eller hva jeg gjorde på jobb.

En stund etter endt Frisk kurs så måtte jeg søke om arbeidsavklaringspenger da sykemeldingsperioden min nærmet seg slutten.
Noen dager etter at søknad var sendt så ble jeg oppringt fra nav der de spør om jeg ikke heller skal forandre søknaden til søknad om ufør.
De mente at ut fra sykemeldingshistorikken min OG rapporten fra Frisk så ville dette være det beste.

Møte hos nav ble avtalt, ny søknad utfyllt og levert. 3 måneder senere hadde jeg fått innvilget uføretrygd.