View Single Post
Det er nav som bestemmer, så må du dokumentere for dem. PTSD og PF i seg selv gir ikke rett til noe, det er funksjonsnivået ditt som avgjør. Ville først og fremst snakket med psykologen din om det, regner med det er hen som er best i stand til å gi en pålitelig beskrivelse av situasjonen din. Og så fastlegen om reumatisnen så klart.