Tråd: DMT-tråden
View Single Post
maps.org holder fortsatt kampen oppe mot myndighetene. Men møter stadig store utfordringer fra høyere hold..

Det vil nok ta veldig lang tid før vi kommer betydelig lengre i forskning på det spirituelle/psycedelisca, siden normal vitenskap kommer først. Og de er stemplet med dop merket, og farlig... Noe som stadig blir motbevist.