View Single Post
Sitat av voktern Vis innlegg
Ja, det er strafferettslige konsekvensene som ville stoppet meg fra å gjøre den tenkte handlingen, ikke omsorgen for den fiktive personen du skisserer. Når det er sagt ville jeg jo aldri funnet på å gjort dette - jeg er jo faktisk svært omsorgsfull mot personer jeg har en relasjon til selv om mitt moralske kompass er bærtur.
Vis hele sitatet...
Det er jo bra for dem. Men jeg er en person du ikke har en relasjon til. Jeg er den hypotetiske personen. Nå er det åpenbart ikke overraskende for meg at det finnes noen som ikke vil ha omsorg for meg i den situasjonen. Jeg trodde vel kanskje bare de måtte fortelle seg selv ett eller annet for å være ok med det. Kanskje jeg har overvurdert dem. Takk for at du delte tankene dine uansett

Sitat av meaculpaUIO Vis innlegg
Er det en ting jeg sier nei til, så er det hva kristne og third wave/interseksjonalistisk feminisme sier om prostitusjon. Dessuten er debatten og de politiske aktørene totalt korrumpert og korrupt i Norge. Man ansetter de med de verste historiene om tvang, overgrep og gjør dem til leiesoldater, slik som på narkotikafeltet, som går rundt og sier at ingenting er bra med å bruke narkotika og det er aldri en rasjonell eller godtagbar grunn til sexarbeid, og det er forferdelig og dehumaniserende og grusomt uansett hvor man snur og vender på det.

Prostitusjon, som rusmidler, trenger et sett med normer og regler utover å være totalforbudt. Og måten vi spiller på sex i dagens samfunn gjør at jeg med stort sjokk lurer på hvor skamfølelsen er hos alle de som er med på uformelle og formelle seksuelle transaksjoner hver dag, hver uke, hvert år, men blir enormt provoserte av tanken på at legal prostitusjon skulle finnes overhodet.

Anbefaler dere å følge sexarbeidere på twitter, de er ikke enig med kristne og feministiske aktører i dette spørsmålet.
Amnesty har snudd og anbefaler avkriminalisering av sexkjøp. Sexkjøpsloven fucker opp for de prostituerte, og at
lovlig sexarbeid skal være et pariaspørsmål ødelegger også for dem.

Få hue ut av ræva folkens
Vis hele sitatet...
Jeg synes du tillegger alle som eg uenig med deg en god del meninger og holdninger. Jeg regner meg i alle fall ikke som kristen eller third wave feminist, hva nå det innebærer i praksis. Jeg er ikke for sexkjøpsloven av moralistiske grunner, men av sosiale. Det jeg har klart å finne ut av tyder på at mengden utnytting og tvang hår ned ved et forbud. Viser det seg utnytting og tvang hindres mer effektivt ved legalisering, er jeg for det. Mitt moralske utgangspunkt her er at det er viktigere å hindre utnytting av mennesker enn å sikre deg friheten til å kjøpe sex. Det er en rettighet som veier tyngre for meg. Moralismen min stopper der. Resten er et spørsmål om metode.
Sist endret av *pi; 5. november 2019 kl. 18:35. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.