View Single Post
Det skal svært lite spenningsfall til før rpi begynner å syte om lav spenning.
Kan jo være kabelen er av lav kvalitet eller har feil på ledere eller kontakt.