View Single Post
Sitat av celtseus Vis innlegg
Høyresiden setter kapitalisme og deres egne voksende formue foran alt annet, foran miljø, foran helse, foran pensjonen til alle andre enn millionærene selv, og foran inntekt, liv og tilbud som f.eks barnehage og fritidsaktiviteter for alle andre enn millionærene selv.
Vis hele sitatet...
Det er forferdeleg unyansert analyse. Venstre vil gjerne vere djupt ueinige i at dei prioriterer millionærane framom samfunnet, men dei har andre tanker om korleis samfunnet skal formast enn t.d. Raudt.

Sjølv er eg meir einig med Raudt enn med Venstre, men å kategorisk angripe på det viset du gjer har eg ikkje ekstremt stor sans for. Det underbygger ikkje nett ein sakleg debatt.

Det sagt; at eg nok er relativt venstrelent vil sei at eg ikkje trur på Venstre sin argumentasjon, men det er skilnad på det, og å ikkje tru på motivasjonen deira.