Tråd: tilkoblinger.
View Single Post
the lone deranger
mentalmelt's Avatar
DonorAdministrator
Mennesker og grupper påvirker hverandre, ja. Det er vel ganske selvsagt?