View Single Post
smelt litt av røykbombemixen på nytt, og bruk dette til å antenne den fuktige røykmixen