View Single Post
very impotent freak
Delusional's Avatar
For å utdype litt. Ettersom du var mindreårig på tidspunktet, og det ikke gjaldt en grov forbrytelse, vil ikke dette legge seg på uttømmende politiattest.


Dette følger av politiregisterloven § 41 (1) (c) jf. politiregisterforskriften § 30-3 om unge lovbrytere

"Uttømmende politiattest og vandelsvurdering skal utstedes i samsvar med bestemmelsene om ordinær politiattest, jf. politiregisterloven § 40, dersom ilagt reaksjon gjelder lovbrudd begått før fylte 18 år, jf. politiregisterloven § 41 nr. 1 bokstav c.

Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke dersom vedkommende
1. er ilagt reaksjon for lovbrudd begått før fylte 18 år med øvre strafferamme på fengsel i mer enn 3 år
"

Og som en påminnelse er det ikke lov til å bruke narkotika i utlandet etter norsk lov. Dette følger av strl. § 12 jf. § 162.
Sist endret av Delusional; 24. februar 2014 kl. 03:13.