View Single Post
Så er på tur i et grønt område med bil.

Ingen karanteneplikt.

Men nå har Danmark blitt oransjt, der jeg tar ferge fra.

Forskriften sier at om man kun reiser gjennomnet oransjt land, utløser det ikke karanteneplikt.

Men forutsetning at man ikke benytter offentlig transport.

Spørsmålet er da om denne norske fergen fra Danmark vil regnes som offentlig transport.

Hva mener folk?