View Single Post
Sitat av Nysgjerrigpern Vis innlegg
Takk for bekreftelse. Her står det vel også ganske klart?

§ 9-2.Tidsbestemte leieavtaler

"En leieavtale som er inngått for bestemt tid, opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leietid. Ved utleie av bolig må utleieren skriftlig opplyse at leieavtalen ikke kan sies opp i den avtalte leietid.

En tidsbestemt leieavtale kan sies opp i leietiden i samsvar med bestemmelsene i §§ 9-4 til 9-8, dersom det er avtalt, eller dersom utleieren har forsømt sin opplysningsplikt etter første ledd annet punktum.

Fortsetter leieforholdet i mer enn tre måneder etter utløpet av den avtalte leietid uten at utleieren skriftlig har oppfordret leieren til å flytte, er leieavtalen gått over til å være tidsubestemt."
Vis hele sitatet...
Det stemmer, så det er bare å vise til den paragrafen og flytte ut med god samvittighet.