View Single Post
Sitat av *pi Vis innlegg
Hvis du tenker på feminismens bidrag i sum, mener resultatet er et mindre likestilt samfunn nå en før? Mener du at menn er mer begrenset av trange kjønnsroller pga feminismen?
Vis hele sitatet...
Forstår ikke helt hvordan du kom fram til det spørsmålet ut av det jeg skrev, men godt spørsmål.

Vanskelig og måle, men opplever et angrep hva som er ansett som maskulinitet og kanskje forventninger om at menn skal kunne bidra like godt som kvinner på områder kvinner tenderer å være flinkere på en menn og vice versa. Det er selvfølgelig overlapp i egenskaper, men jeg som person skårer VELDIG stereotypisk for menn på de fleste psykologiske tester hva angår personlighet, interesser, holdninger etc..

La oss ta for eksempel 5-faktor modellen. Der en av de store 5 er de Medmenneskelighets-fasettene som inkluderer tillit, rettfremhet, altruisme, føyelighet, beskjedenhet, følsomhet. Kvinner tenderer til og skåre høyere enn menn. Jeg befinner meg på en del av skalaen svært få kvinner er.
Lav skår kan være bra i arbeidslivet og lønnsforhandlinger hvor det lønner seg å ha litt spisse albuer og potensialet for stress rundt sine valg vil være mindre i for eksempel i en leder posisjon.

At kvinner tenderer til å skåre høyere på disse medmenneskelighets-fasettene kan være veldig bra når det kommer til barneoppdragelse.
Det vil derfor føles urettferdig mot meg og min familie om jeg skulle fått barn og måtte opplevd påtvungen pappaperm, når min kone av biologiske grunner utviklet over flere millioner av år med evolusjon sannsynligvis er i stand til å gjøre en mye bedre jobb en meg.

Veldig mye av feminismens mål ser ut til undergrave biologi.
Menn har større genetisk variasjon noe som blant annet kan ses på i fordeling av IQ hvor menn ofte er både de dummeste og de smarteste, mens hvor kvinner tenderer til å ligge nærmere midten med færre uteliggere.

Jeg sliter med det faktum at det ofte handler om sosiokulturelle reguleringer som er ignorant for biologiske tendenser og det er nettopp disse tendensene som gjorde at den tidligere samfunns strukturen utviklet seg.

Føler det har gått litt over stokk og styr. Det ser ut til at utviklinger har gått litt for fort og det er mye naivitet ute å går.

Jeg har ikke noe imot at for eksempel en kvinne er brannmann, men om hun kan bli brannmann uten å ha samme fysiske krav som enn mann kan det koste liv. En dør er like tungt og slå opp uansett. I et slik tilfelle kan denne ignoransen og mangel på aksept for de biologiske forskjellene føre til tap av menneskeliv.

Vet ikke hvordan dette er nå, men det at det faktisk kan være en sånn forskjells behandling og dobbeltstandard på bakgrunn av feminisme skremmer meg.

For jenter er kanskje heller tapet at de i høy grad blir oppfordret til å ta høyere utdanning og bli "sterke" karriere kvinner forså finne ut i slutten av tjue åra at den biologiske klokke tikker ned, de har ikke fått barn, samtidig som de med høyere utdanning blir oppfattet som mindre attraktive av gutter. Kvinner tenderer til å se på tvers eller oppover i sosial hierarki for partner noe som også gjør at dem gruppe av mulige partnere blir mindre. Menn tenderer til å se etter en partner under i sosial hierarkiet. Når hun først får barn oppdager hun at det har vært familie er hva som er viktigst og hennes høy status jobb er vanskelig i kombinasjon med barn.

En "sterk" kvinne eller mann handler i stor grad hos meg om muligheten til og se sine individuelle styrker og begrensninger.

Så har man den seksuelle frigjøringen og som har blitt til ons kultur hvor mange kvinner utvikler hat til menn fordi dem oftest ikke er bygget for dette sex mønsteret i samme grad som menn.


Resultater av hele feminisme greia at kvinner rett og slett vestlige blitt mindre attraktive for meg, vi har flere enslige og kjernefamilien er svekket. Svekkelsen av hjernefamilien går mest ut over menn. Gutter som vokser opp med aleine mor og utvikler i snitt dårligere impulskontroll. Se for eksempel på afroamerikanere i USA hvor andelen aleine mødre har blitt skyhøy og kriminalitet skyhøy på tross av mindre rasisme.

Det er alltid positive og negative sider i en sak. I Norge er det sånn at svært få enten orker eller gidder å ta et oppgjør med feminismen. Som jo, jeg mener det i Norge anno 2019 burde vært utdatert.