View Single Post
Til trådstarter: Om dette er noe mer enn en teoretisk øvelse er eneste løsning å måle det. pH er fiklete, spesielt rundt 7 og i rent vann hvor selv små mengder oppløste salter og gasser påvirker resultatet. Springvann inneholder feks en del oppløst CaCO3 som har en buffer-effekt. Uten å vite mengden er det helt umulig å beregne en slik justering. Og selv om du har dette vil du uansett måtte måle og justere deg inn. Hver gang.