View Single Post
Kloakk har helt rett, skal en beregne dette med noen som helst grad av presisjon må en vite vannets sammensetning. Svake syrer og baser gir en buffer-effekt som man må ta med om beregningen skal gi noen som helst mening.