View Single Post
OM jeg ikke tenker helt feil så må du regne deg frem til det, med å gjette gitt mengde med 3,5ph. Du må først regne molar konsentrasjon på 1l med 7,0ph og så regne molar konsentrasjon på eksempelvis 200ml 3,5ph. så slår du de sammen og får molar konsentrasjon på 1,2 liter væske. dette kan da regnes om til Ph. Så slik jeg ser det blir det litt prøv og feil. Derfor, ph strips og litt og litt med 3,5 ph i vannet ditt.