View Single Post
Jeg vet ikke, har du forslag? Jeg vil få gjennomført dette på en måte, problemet er bare hvordan det skal utføres. Kommer ikke på noen metoder som ikke innebærer vold selv så spør dere.