View Single Post
Turister kan røyke ja, trenger ikke være på coffee shops for å røyke.