View Single Post
er det snakk om skinn/lær så kommer du nok ikke utenom å måtte gni det inn litt om du ikke vil skade læret.

noe ufarlig løsemiddel finnes ikke, men er jo ting som er veldig lite farlig i forhold til annet, og som lett kan holdes under toksiske nivåer om brukeren bruker produktet du tenker lage riktig.

men vet du hva voksen er sammensatt av? også hva for slags materiale skal det sprayes på?