Tråd: Soning
View Single Post
En måned på tjukka... Har hun blitt gravid for å slippe fengsel eller?

Hun kan fint sone når hun er gravid. Null stress.