Tråd: Soning
View Single Post
Ikke uvanlig med gravide kvinner i fengsel. De får permisjon under fødsel selvsagt. Vet ikke hvordan det gjøres med barnet og amming men får vel gyldig soningsavbrudd