Tråd: Soning
View Single Post
Søstera mi er dømt til å sone 2 år, hun er gravid i.. En mnd og det står i alle regler hun har lest at hun da har krav på å vente med å sone til 9 mnd etter fødsel. Men siden legekontoret hun tok urinprøven på har hatt stengt i tre dager pga ombygging... Så fikk ikke kriminalomsorgen godkjent dokumentasjonen. Så hun må møte til soning?? Selv om hun egentlig har krav på utsettelse? Kan det være riktig?