View Single Post
Det er vel ikke bare staten som eier kraftproduksjon og fordelingsnett? En del av dette er vel privatisert og/eller eid av kommunene?