View Single Post
Om du tar Tramadol vil krampeterskelen din senkes. Det vil si at du lettere kan få krampeanfall. Tar du mye Tramadol, gjerne 400mg++ er det en signifikant fare for kramper.

Benzodiazepiner ØKER krampeterskelen din. Det vil si at om du tar valium sammen med tramadol vil risikoen for kramper bli mindre.

Kjør på, bare ikke ta så mye at det er fare for respirasjonssvikt.