View Single Post
Sitat av Sargasm Vis innlegg
Ville anbefalt å avvente med å ringe lånekassen med en gang og stoppe utbetalingene hvis du ikke har jobb og ikke bor hjemme. Greit å få på plass en stabil inntekt før du hopper av.
Vis hele sitatet...
Jeg har også planer om å droppe av en bachelor som fungerer dårlig. Har dessverre 3mdner oppsigelsetid på rom, og ingen jobb med det første selv om jeg flytter hjem. Hvordan blir det hvis man beholder lånet, mtp å begynne på nytt studie igjen neste skoleår?