View Single Post
Dette er hva du gjør:

1. Snakk med studieveileder hos ditt institutt og si at du ønsker å avslutte utdanningsforholdet.

2. Ring lånekassen og si at du ønsker å avslutte låneutbetalinger med umiddelbar virkning.

3. Finn deg noe annet å gjøre.

Nytt av året er at kun opptil 25% av studielånet blir omgjort til stipend frem til du fullfører graden, først da blir de resterende 15% omgjort til stipend. Såvidt meg bekjent gjelder dette for hvert avlagte studiepoeng opptil 60sp, som vil si at du ved å stå på samtlige eksamener til jul (normert 30sp.) vil få omgjort 12.5% av studielånet for høst 2019 til stipend (rundt 6000 kroner). Dette er jeg dog usikker på, så ta det med en klype salt.