View Single Post
Om du dropper ut vil du ikkje få studiestøtte etter jul. Om det er eit offentleg universitet er det ingen skulepengar, og du vil stortsett ikkje ha økonomiske forpliktelser.

Du dropper ut ved å slutte å møte opp, og finne noko anna å gjere på.