View Single Post
Sitat av Kikagaku Vis innlegg
Det er vel ikke bare staten som eier kraftproduksjon og fordelingsnett? En del av dette er vel privatisert og/eller eid av kommunene?
Vis hele sitatet...
Det er i hovedsak kraftproduksjonsselskapene som tjener på de høye strømprisenere. Nesten alle av disse er eid av stat, kommune eller fylker. Altså er det i hovedsak det offentlige som tjener penger på høye priser. I tillegg har man jo 25% MVA på toppen som går til staten. Så i stor grad er det rett å si at pengene går til offentlige. (I følge SSB gikk 95% av inntektene til det offentlige i 2019, og bare 5% til private selskap).

Dette betyr at disse pengene er med på å finansiere mye av det de offentlige utgiftene i stat og kommune.
Sist endret av etse; 28. desember 2021 kl. 12:44.