View Single Post
Private banker typ santander osv. Jeg fikk 1 av 100 og 20 løk på kreditt