View Single Post
Mange freakere har etterhvert blitt voksne skattebetalere med forsikringer og vet hvem som får regningen...