View Single Post
Med mindre personen har sagt til deg at du skal logge inn på profilen til h*n, så er det ulovlig ja.