View Single Post
https://lovdata.no/lov/1988-04-29-21/§11

Kort oppsummert er det bare for arbeidsgiver å betale. Om de ikke er særlig interessert i det så finner du deg en advokat som kan hjelpe deg med kravet. Akkurat når sånne ting skjer er det greit å være medlem av en fagforening og ha tilgang til juridisk rådgiving uten at det koster noe utover kontingenten (som uansett gjerne er ~gratis når du tar med skattefordel og ymse rabatter du gjerne får som medlem)