View Single Post
Indeksfond, siden det er billige fond sammenlignet med andre aktive fond, og historisk sett har Oslo børs hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning i de siste 45 årene på 11,93%.