View Single Post
Ville satt 60% i globalt index fond, 20% i aksjer og 20% i crypto. Crypto er spesielt risikofylt, men mulighet for stor avkasting hvis man velger riktig. Crypto er et market som vil vokse over tid imo (Tezos er mitt favoritt projekt). Cannabis aksjer kan være fint det, men noen av aksjene som for eksempel aurora er muligens overvalued, så er langt ifra noen garanti at det vil bli en suksess.