View Single Post
Sitat av *pi Vis innlegg
Hva mener du? De fleste lærere er godt kapable til å gjøre disse vurderingene, og min påstand er at undervisningen blir veldig mye bedre med denne friheten.
Vis hele sitatet...
Det jeg mener er at veldig mange av de lærerne jeg har pratet med
i løpet av de 13 årene jeg jobbet ved en skole stort sett mente de hadde alt for
mye å gjøre som det var.
Hvis de selv skulle være ansvarlige for undervisnings opplegget ville vel det økt arbeidsmengden ytterlige.