View Single Post
Sitat av EzreaL Vis innlegg
Synes det er synd at historie, samfunnsfag og naturfag blir redusert. Støtter spesialisering, men folk trenger å lære seg grunnleggende historie, samfunnsfag og naturfag for å forstå verden bedre.
Vis hele sitatet...
Men bør ikke samfunnsfag og historie knyttes tett sammen slik att man kan trekke historiske
paralleller som kan forklare hvordan (og hvorfor) vi har det i dag?
At det kanskje er ett fag, men som favner bredere.