View Single Post
Ser det såvidt omtalt i VG ifbm ny skolereform.

"– Så langt har vi sagt at elevene skal ha matematikk, norsk og engelsk. I tillegg: et helt nytt fag, et fag for fremtiden. Her skal elevene lære om demokrati og likestilling og de skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst, oppsummerer Melby."

I utgangspunktet en kjempegod og lenge etterlengtet greie.

Men midt oppi demokratiets mørkeste år, når det ikke på noen måte er særlig tydelig å se noe skille mellom totalitære samfunn og "oss". Når vi står midt oppi en global konsensus som sier at "demokrati handler om frihet, individuell autonomi og folkestyre - med unntak av når...".

Det kan virke som om det å tenke kritisk og demokratisk er noe av det som mangler mest, men ikke hos de unge. Det er "de voksne", med politikerne i spissen, som har helt glemt våre mest fundamentale prinsipper. Når da et program varsles for å opplyse om demokratiske prinsipper og kritisk tenking, høres det for meg ut som hjernevask og legitimering av giftige, udemokratiske og inntil nylig uhørte refleksjoner.

Men jeg er kanskje pessimistisik anlagt.

Hva tror dere om dette her? Forhåpentligvis er det noen som til og med vet noe
Sist endret av Tøffetom; 26. mars 2021 kl. 12:30.