View Single Post
Sitat av Xasma Vis innlegg
Så vi skal bruke masse ressurser på at folk kan estimere arbitrære egenskaper og uansett må dobbeltsjekke etterpå? Jeg tror vi kan bruke ressurser på bedre ting.
.
Vis hele sitatet...
Masse ressurser?
Er vi ikke interessert i fakta?

Ellers er IQ et tema som ofte vekker følelser.

Føleri og debatt om IQs verdi til side. Jeg er kun interessert i fakta. Er menns IQ distribuert annerledes enn kvinners i vestlige land? Hva sier fakta? Dette er jo klare udiskutable tall som det er klare udiskutable svar på.

Kan noen vise til statistikk som sier at distribusjon av IQ mellom voksne menn og kvinner er helt lik? (hvor altså vi snakker IQ score og ingenting annet)?

Det viste seg vanskelig å finne harde fakta men jeg fant f.eks denne kilden https://www.iqcomparisonsite.com/SexDifferences.aspx

Kun bullshit? Jeg er ute etter fakta og åpen for kilder som sier det stikk motsatte. Altså IQ score, kjønn, og distribusjon av dette, uten mer snikksnakk.
Merk: holder betydningen av iq distribusjon helt utenfor debatt
Sist endret av Bearass; 15. mai 2019 kl. 22:18.