View Single Post
Sitat av DrPerception Vis innlegg
Siden IQ er så god prediktor for suksess å arbeidslivet er det ikke rart at flertallet av sjefer er menn eller at flest rike er menn. Det er simpelthen flere smarte menn.

Av og til er det ekstremene som teller.
Vis hele sitatet...
Citation needed. Selv ikke JBP går inn for at det er en kjønnsforskjell i IQ, han snakker om forskjellige prioriteter. Charles Murray som er kjent for mange som å være reaksjonær påpeker også forskjeller mellom "raser"(bruker det her fordi det er sånn folk prater om det, rent vitenskapelig er den nonsens), men han eller hans kolleger fant ingenting mellom kjønn. Jeg tar den noe uortodokse og rent matematiske stillingen til spørsmålet rundt IQ at to utvalg som viser seg å være identiske er mer spesielle enn de med forskjeller, gitt hvordan statistikk fungerer... Og om du ikke vet dette, inviterer jeg deg til å faktisk gjøre hypotesetesting med terninger. Men det viser seg at hva hypotesetesting angår kan verken rasisten eller antirasisten skille mellom menn og kvinner fra samme "rase", men de kan skille mellom "raser". Som ikke er overraskende gitt forskjell i penger, tilgang til bøker, utdanning og næringsstoffer vi vet kreves for at hjernen skal utvikles.

Sitat av DrPerception Vis innlegg
Kvinner sikter som regel utenfor sin liga når det kommer til ONS, men gutter senker sine krav.
Det er et fåtall gutter på toppen av pyramiden som får en stor andel av alle ONS.
Jo flere muligheter, jo mindre interessant er akkurat du.

Kvinner angrer oftere etterpå, mens gutter sjeldent angrer.

Kort og veldig enkelt forklart. kan de se ut til for meg at kvinner er bygget for å få barn og sikre barnet, mens menn er laget for å få flest mulig barn.
Vis hele sitatet...
Citation needed again. Et fåtall puler nok mer enn resten, ingenting å si på det, men spørsmålet er om dette er noe mennene ønsker seg, eller kanskje burde de ønske noe annet. Jeg har gjort mitt, og kamerater gjør et større innhugg, men å holde på sånn og snakke om "jegeren" etc., gjør noe med sinnet til de involverte. Denne jegeranalogien har gjort menn jeg respekterte om til manipulative fittetryner jeg hadde gitt en strak dersom jeg ikke kjente deres situasjon. Situasjonen de for øvrig har brakt videre på flotte kvinner som så har blitt usikre pga. deres adferd og puler nå heller en ny annenhver helg, fremfor å finne "familiemannen". Så hvorfor kvinner hele tiden har "skylden" forstår jeg vitterlig ikke. Helt klart en situasjon brakt utfra de få, men allikevel en situasjon som også kan snus dersom man ikke er et kukktryne og skylder på de 20% som puler(jeg antar her at du anvender den klassiske pareto-fremstillingen).

Sitat av DrPerception Vis innlegg
Feminismen tenderer til å måle grad av likestilling i utfall og ikke i muligheter.
Det er nettopp derfor lønnsdebatten ofte kommer opp.
De fokuserer ikke på om kvinner og menn kan tjene like mye, men hvor mye kvinner får i forhold til menn.

Da blir det naturlig å tenke at femnismen tenker equity framfor eguality.
Vis hele sitatet...
Equity og equality er bokstavelig talt det samme hva penger angår. Man høster som man sår, man får igjen for det man investerer. Det du tenker på er forskjellen mellom "equality of opportunities" og "equality of outcomes". Hvilket igjen frister meg til å ta meg selv som eksempel. Jeg har en viss utdannelse med en viss status og lønn, men det har ikke på noen måte endret kvinners inntrykk av meg så langt jeg kan se. De eneste hendelsene jeg har sett de siste 10 årene som har endret det, er hvordan jeg har behandlet menn og kvinner med problemer. Kvinner langt ute av både min fysiske- og monetæresituasjon har meldt interesse. Det kommer av enkle ting som å følge venninner hjem uten å forvente noe, stille opp når de pusser opp og generelt bare være tilgjengelig.

Så før dere svelger for mange svarte, røde, grønne, gule eller blå piller, husk at det å bare være høflig og stille opp får deg mye lengre enn å være hissig på internett.
Sist endret av Xasma; 15. mai 2019 kl. 01:29.