View Single Post
Har du vurdert avrusning /behandlingsopphold? Jeg syntes det er litt lettere når man har folk rundt seg, men jeg står på metadon i tillegg