Tråd: Heroin renhet
View Single Post
Det er en lang forsyningsskjede fra et ganske rent produkt i første ledd og ned til sluttbruker. I hvert enkelt ledd blir produktet utsatt for en kombinasjon mellom grådighet og priskrig hvor utblanding er det mest åpenbare tiltaket.

Hvis det hadde vært et market for "premium" dop hvor noen betaler 5x pris for å få 5x bedre kvalitet, ville det nok vært tilgjengelig. Man ser også at hver gang det kommer et sterkt parti med dop på gaten resulterer det i en haug med overdoser, noe man heller ikke vil ha.