View Single Post
Member of the V-team
Trange øreganger, eksem, psoriasis, eller bruk av q tips er vanlige årsaker til at øra blir tette.